خرید از ما :
25,200
فروش به ما :
24,800
بیت‌کوین جهانی : 30533.24 $
خرید از ما :
756,687,690
فروش به ما :
741,536,394
اتریوم جهانی : 1267.59 $
خرید از ما :
31,471,853
فروش به ما :
30,744,067
خرید از ما :
24,750
فروش به ما :
24,350
خرید از ما :
24,700
فروش به ما :
24,200
خرید از ما :
24,700
فروش به ما :
24,200
خرید از ما :
702
فروش به ما :
691
خرید از ما :
6,258
فروش به ما :
6,157
بیت کوین کش جهانی : 383.42 $
خرید از ما :
9,489,645
فروش به ما :
9,336,277
بایننس جهانی : 40.7028 $
خرید از ما :
1,007,395
فروش به ما :
991,114
خرید از ما :
190
فروش به ما :
183
کوانتوم جهانی : 3.122 $
خرید از ما :
77,270
فروش به ما :
76,021
نئو جهانی : 21.129 $
خرید از ما :
522,943
فروش به ما :
514,492
دش جهانی : 97.91 $
خرید از ما :
2,423,273
فروش به ما :
2,384,109
لایت کوین جهانی : 123.67 $
خرید از ما :
3,060,833
فروش به ما :
3,011,365
خرید از ما :
1,679
فروش به ما :
1,651
خرید از ما :
13,630
فروش به ما :
13,410
خرید از ما :
0
فروش به ما :
0
آیاس جهانی : 2.5185 $
خرید از ما :
62,333
فروش به ما :
61,326
خرید از ما :
245
فروش به ما :
241
خرید از ما :
8,351
فروش به ما :
7,729
خرید از ما :
1,807
فروش به ما :
1,778
خرید از ما :
9
فروش به ما :
7
خرید از ما :
7,250
فروش به ما :
7,133
خرید از ما :
557
فروش به ما :
548
بانکور جهانی : 1.7111 $
خرید از ما :
42,350
فروش به ما :
41,666
خرید از ما :
3,130
فروش به ما :
3,080
دکرد جهانی : 58.648 $
خرید از ما :
1,451,538
فروش به ما :
1,428,079
خرید از ما :
7
فروش به ما :
5
خرید از ما :
1,356
فروش به ما :
1,334
خرید از ما :
3,383
فروش به ما :
3,329
خرید از ما :
190
فروش به ما :
187
خرید از ما :
525
فروش به ما :
516
تمامی قیمت‌ها به تومان می‌باشند.