خرید از ما :
31,100
فروش به ما :
31,050
بیت‌کوین جهانی : 12871.14 $
خرید از ما :
389,270,871
فروش به ما :
374,780,402
اتریوم جهانی : 411.61 $
خرید از ما :
12,530,642
فروش به ما :
11,913,673
خرید از ما :
30,150
فروش به ما :
29,300
خرید از ما :
30,100
فروش به ما :
29,150
خرید از ما :
30,100
فروش به ما :
29,150
خرید از ما :
822
فروش به ما :
799
خرید از ما :
7,832
فروش به ما :
7,611
بیت کوین کش جهانی : 272.35 $
خرید از ما :
8,211,353
فروش به ما :
7,979,856
بایننس جهانی : 30.9532 $
خرید از ما :
933,239
فروش به ما :
906,929
خرید از ما :
81
فروش به ما :
79
خرید از ما :
2,594
فروش به ما :
2,521
کوانتوم جهانی : 2.339 $
خرید از ما :
70,521
فروش به ما :
68,533
نئو جهانی : 18.864 $
خرید از ما :
568,750
فروش به ما :
552,716
دش جهانی : 77.18 $
خرید از ما :
2,326,977
فروش به ما :
2,261,374
لایت کوین جهانی : 54.92 $
خرید از ما :
1,655,838
فروش به ما :
1,609,156
خرید از ما :
2,286
فروش به ما :
2,221
خرید از ما :
9,645
فروش به ما :
9,374
خرید از ما :
0
فروش به ما :
0
آیاس جهانی : 2.6843 $
خرید از ما :
80,932
فروش به ما :
78,650
خرید از ما :
286
فروش به ما :
278
خرید از ما :
3,288
فروش به ما :
3,195
خرید از ما :
1,551
فروش به ما :
1,507
خرید از ما :
11
فروش به ما :
8
خرید از ما :
6,787
فروش به ما :
6,596
خرید از ما :
596
فروش به ما :
579
بانکور جهانی : 1.001 $
خرید از ما :
30,181
فروش به ما :
29,330
خرید از ما :
2,598
فروش به ما :
2,525
دکرد جهانی : 13.109 $
خرید از ما :
395,237
فروش به ما :
384,094
خرید از ما :
7
فروش به ما :
7
خرید از ما :
1,329
فروش به ما :
1,291
خرید از ما :
807
فروش به ما :
785
خرید از ما :
204
فروش به ما :
199
خرید از ما :
302
فروش به ما :
293
تمامی قیمت‌ها به تومان می‌باشند.